Beloved Garden
Hof van Eden 2

 

Hof van Eden 2

Hof van Eden - Het Land van het Paradijs God gaf de Hof van Eden aan de mens om deze te beheren en te bewerken en hoewel deze inderdaad spectaculair was, was deze nog niet het paradijs. Het ultieme juweel in de kroon van perfectie, het toppunt van aardse schoonheid, ontbrak nog. God verkondigde: "Het is niet goed dat de mens alleen blijft..." (Genesis 2:18). En ook al gaf Adam "dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht, en aan al de wilde beesten", toch was hij niet in staat om een hulp te vinden "die bij hem paste" (Genesis 2:20). Daarom "liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de HEER God vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw, en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: ‘Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen.’ Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar" (Genesis 2:21-25).
Terugkomend op de vermeende tegenstrijdigheid die we op de vorige pagina noemden, is het belangrijk om op te merken dat Jezus Christus de letterlijke verslagen in Genesis 1 en 2 aanvaardde. In Matteüs 19:3-6 lezen we: "Er kwamen farizeeën op Hem af om Hem op de proef te stellen. Ze zeiden: 'Is het een man geoorloofd zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden?’ Hij gaf ten antwoord: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat Hij gezegd heeft: Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn? Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus, wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.'" Hier citeerde Jezus uit Genesis 1:27 en 2:24, wat aantoont dat Hij Genesis 1 en 2 niet als tegenstrijdige scheppingsverhalen beschouwde die gecorrigeerd zouden moeten worden.

Hof van Eden - Het Land van de Keuze De mens werd voor één doel geschapen en voor dat doel in de Hof van Eden geplaatst - om een ware liefdesrelatie met zijn Schepper God te hebben. Een noodzakelijk ingrediënt voor een oprechte liefdesrelatie is een vrije wil. Ware liefde kan per definitie niet bestaan als hier niet vrijwillig voor wordt gekozen. Tenzij we dus de mogelijkheid hebben om te kiezen is het niet mogelijk om werkelijk lief te kunnen hebben. Een misvatting die mensen vaak hebben is dat liefde een emotie of een verlangen zou zijn. Nee: lust is een emotie of een verlangen. Liefde is een beslissing. Liefde is jouw beslissing om de verlangens van het onderwerp van je genegenheid op de eerste plaats te stellen in plaats van je eigen verlangens. En dus gaf God de mens het vermogen om te kiezen -- om er voor te kiezen om God lief te hebben of om zichzelf op de eerste plaats te stellen. "En de HEER God gaf de mens dit gebod: ‘Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten'" (Genesis 2:16-17).
De mens had dus een keuze: God gehoorzamen of God niet gehoorzamen -- om God's wensen voorrang te geven of om zijn eigen verlangen voorrang te geven; zijn verlangen om eerst van de verboden vrucht te eten. De mens at van deze vrucht en God verbande hem uit de Hof van Eden. Het Paradijs ging verloren. Vanwege de rebellie van de mens vervloekte God de wereld, in het belang van de mens. God schiep de mens met het potentieel om te zondigen, maar Hij schiep de zonde niet. Adam en Eva, de eerste man en de eerste vrouw, zetten dat potentieel om in een werkelijkheid en brachten zo de zonde in de wereld, en sindsdien zijn alle mannen en vrouwen "verraderlijk, roekeloos, verwaand, meer genotzuchtig dan godvruchtig" geweest (2 Timoteüs 3:4).

http://www.allaboutgod.com/

 Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl