Beloved Garden
Gods doel voor ons is vrede en rust

 

 

Gods doel voor ons is vrede en rust

 

Gods ultieme doel voor al Zijn kinderen is een leven in overvloed. Hij heeft nooit de bedoeling gehad dat wij ons tijdens ons leven moeten focussen op onze zonden en mislukkingen. Het goede nieuws is dat we een God van absolute liefde dienen – een God van genade die ernaar verlangt om Zijn geliefden naar een plaats te brengen die boven alle verwarring staat. Maar we kunnen die plaats niet innemen, gezeten met Christus in de hemelse gewesten, totdat we ons volledig geïdentificeerd hebben met Zijn dood en opstanding.

Er kan geen doorbraak zijn naar een opstandingsleven zonder de dood aan het kruis ervaren te hebben. De Heilige Geest heeft in ons de kennis gelegd dat we nooit écht kunnen leven totdat we werkelijk sterven. We lijken te weten dat we een afspraak met de dood hebben, een bestemming gerelateerd aan het kruis van Christus.

Kijk eens goed naar waar we zijn, met al onze angsten, leegtes, eenzaamheid, mislukkingen en onze compromissen met zonde. Bedenk uzelf eens hoe weinig wij van de door God beloofde vrede werkelijk bezitten. We schieten enorm tekort in het licht van wat we weten wat een overwinnende Christen zou moeten zijn, maar we weten dat Gods Woord duidelijk spreek over overwinning, vrede en vrijheid van de heerschappij van zonde. We hebben enkelen gezien die zijn doorgebroken naar dat prachtige leven van zekerheid en zouden hen willen vragen: Hoe ben jij op die plaats van overwinning uitgekomen? Om ons daarna af te vragen hoe wij ook kunnen doorbreken naar die plaats.

De Heilige Geest moet ons naar het kruis brengen en ons oog in oog brengen met de realiteit van het sterven aan de wereld en zonde. Vanaf het moment dat we de Heer ijverig gaan zoeken met een verlangen om in alles onder Zijn heerschappij te leven, dan zullen wij onweerstaanbaar aangetrokken worden door de Geest. We zullen naar het eind van ons eigen kunnen gebracht worden, volledig gestript, verzwakt en zonder enig vertrouwen in ons vlees.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest Zijn gemeente terugbrengt naar de glorieuze waarheiden van het jezelf identificeren met Christus in Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn opstandingsleven. De dood kan beangstigend zijn, en al helemaal als u niet de glorie kunt zien die aan de andere kant ligt. Maar Hij verzekert ons van Zijn oneindige liefde, ongeacht al ons falen, en Hij geeft ons vrede en de vreugde en hoop van Zijn opstandingsleven.

Opmerking van Gary Wilkerson Voordat mijn vader, David Wilkerson, naar de Heer toe ging had hij vele dagboeken gevuld en had hij ongepubliceerde materialen voorbereid. We zijn vereerd om in staat te zijn deze met u te kunnen delen via dit blog. Voordat mijn vader vertrok had hij mij gevraag om hem te vergezellen in het schrijven van nieuwsbrieven en deze blogs, dus u zult ook van mij gaan horen de komende tijd. Ik heb de verantwoordelijkheid van president van World Challenge op mij genomen en waardeer al uw gebeden voor blijvende genade en zegen om de werken van Jezus voort te zetten die mijn vader is begonnen.

David Wilkerson

 

Reacties

Christiaan op 23-03-2013 23:34

Via de google search "vrede met God" kwam ik op deze website terecht. Als ik het mij goed herinner is David Wilkerson van mening dat de weg tot vrede met God bestaat uit het geloven van de boodschap over Jezus, zijnde dat zijn bloed onze zonden betaald, en dat er een belijdenis moet plaatsvinden. Ik vraag mij af hoe deze uitleg voor vrede met God zich verhoud tot de salvation message op http://www.thescripturesalonebibleschool.net/salvation.html Op deze Engelstalige site wordt gezegd dat het evangelie voor vandaag geschreven staat in Romeinen hoofdstuk 1 tm 4, in het bijzonder vers 3:24-26: dat God hem rechtvaardigt die in Jezus gelooft, omdat het bloed van Jezus onze persoonlijke zondeschuld betaald. Indien God de persoon rechtvaardigt die voor zijn rechtvaardiging in Jezus gelooft (Romeinen 3:26), dan kan volgens mij enerzijds niet worden volstaan met het geloven van alleen de boodschap over Jezus (Romeinen 3:24-25). Anderzijds is er volgens mij ook geen grond voor belijdenis, gebed, doop in water, het aanvaarden van Jezus of een andere persoonlijke prestatie om gerechtvaardigd te worden. Sterker nog, deze werken sluiten de genade van God in Jezus uit en als schuld worden toegerekend. In de beide hiervoor genoemde gevallen - het geloven van alleen de boodschap over Jezus en het daarop reageren met een persoonlijke prestatie - ligt een eeuwig verblijf in een poel van vuur nog steeds op uw pad (Openbaringen 20:15).Ik ga ervan uit dat er maar 1 ware weg kan zijn. Dit onderwerp is volgens mij erg belangrijk. Daarom ben ik benieuwd naar uw visie.

Beloved Daughter op 24-03-2013 20:01

Beste Christiaan,

Ikzelf geloof in het feit dat de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven en opgestaan uit de dood. Deze genade ligt voor ieder mens klaar. Er ligt dan ook voor ieder mens persoonlijk de keus of hij/zij de Here Jezus aanneemt als Verlosser over zijn/haar leven en wat je er dan verder mee doet. Bij de waterdoop laat je je oude leven achter je en maak je dat ook zichtbaar.De vervulling met de Heilige Geest is heel belangrijk omdat je dan helemaal je leven overgeeft aan de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat dan, als je je daarvoor openstelt, je leven van binnenuit vernieuwen, van dag tot dag.

Ik geloof dus dat alleen het Bloed van Jezus je verlost van je zonden.

Echt geloof vraag echter ook actieve stappen vanuit de kant van de gelovige.

Dit is echter een automatisch gevolg (groei en vrucht) en geen prestatie om de hemel binnen te komen.

Hopelijk heb ik mijn mening zo duidelijk mogelijk onder woorden gebracht.

Dank voor uw reactie.

Ik wens u heel veel van God's Rijke Zegen toe.

@Beloved Daughter

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl