Beloved Garden
God's Hof

 

 

 

 

 

God's Hof

 

 Gij hebt mij betoverd, mijn zuster, bruid, betoverd met één blik van uw ogen, met één snoer van uw halsversiersel. 10 Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster, bruid,
hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn, en de geur van uw oliën dan alle specerijen. 11 Van honigzeem druppelen uw lippen, bruid, honig en melk is onder uw tong; en de geur van uw klederen is als de geur van de Libanon. 12 Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron. 13 Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen, met kostelijke vruchten, hennabloemen en nardusplanten, 14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei wierookstruiken, mirre en aloë, met al de kostbaarste specerijen. 15 Fontein der hoven, bron van levend water, beken van de Libanon!
 
HOOGLIED 4: 9-15 
 


Haar verlangen naar Hem wordt vereenzelvigd met zijn verlangen naar haar. De koning beziet haar als iemand die Hij in vertrouwen kan nemen en met wie Hij van nu af aan alles kan delen. Haar genegenheid heeft het gewone niveau ontstegen en is nu zo volwassen en rein, dat hij met haar in het huwelijk kan treden. Zijn geliefde vertoont in haar lichaam nu alle kenmerken van de nieuwe schepping, maar daarvoor had zij talloze tuchtigingen ondergaan en doorstaan. Dat vervult het hart van de koning met zoveel genot en voldoening. We zien dus dat de koning zoveel van haar hield omdat zij onvoorwaardelijk opengesteld had voor het werk van de Heilige Geest. Ze had zich daaraan onderworpen en dat had haar nu aantrekkelijk en mooi gemaakt. De koning is helemaal weg van haar. Gij hebt mij betoverd ‘Dat wil zeggen: Je hebt mijn liefde aangegrepen en mij tot je getrokken. Je hebt mij ontzettend blij gemaakt en ik wil nu niets liever dan dicht bij je zijn. Je hebt antwoord gegeven op mijn verlangen en me daardoor aangespoord om met je mee te gaan. Jouw ogen spreken meer dan welke woorden er ook over je lippen zouden kunnen komen. Wanneer ik in je ogen kijk, weet ik dat je bereid bent de hele weg met mij te gaan.
De ketting om de hals staat voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Hij zei dus eigenlijk: ‘Door je gehoorzaamheid aan het onderwijs en de instructies van de Heilige Geest, waardoor je zoveel geestelijke wijsheid hebt verkregen heb je mijn hart vervuld met liefde voor jou. Nu weet ik dat je je door Mij zult laten leiden, waarheen dan ook’ Een gelovige kan deze liefde voor Christus alleen verkrijgen als gevolg van een voortdurende tuchtiging. Deze liefde groeit in de loop van de tijd tot volwassenheid, zodat de gelovige op de duur gaat merken dat de genegenheid van zijn hart niet langer gericht is op de dingen van de wereld maar geheel en al op de dingen die boven zijn, in de hemel.
Wanneer een gelovige deze staat bereikt: zal de Heer uitbreken in vreugdevolle lofprijzing: Hoe kostelijk is uw liefde … hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn !’
Het geliefde meisje draagt nu de geur van de oliën van de koning bij zich. De koning was gezalfd met de Heilige Geest en het meisje had nu dezelfde zalving van de zelfde Geest ontvangen. De aandacht wordt hier echter niet gevestigd op de zalving als zodanig maar op de heerlijke geur die deze olie verspreidde, hetgeen een van de bijzondere kenmerken van de zalving is. Geur is onzichtbaar en onverklaarbaar. De geur is de vrucht van de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. De geur die hier vermeld wordt verschilt van alle eerder genoemde geuren. Geen enkele parfum en geen enkele specerij ter wereld kan de vergelijking doorstaan met de geur van de zalfolie die het meisje heeft ontvangen. Alleen door deze zalving was het mogelijk dat ‘haar lippen druppelen van honingzeem’.
Voor het maken van honing is echter tijd nodig. Dat kost veel werk gedurende een lange periode. Het is een kwestie van vlijtig werken en geduld vergaren. Dit is een vereiste voor ieder die wil leren om voortdurend in de tegenwoordigheid van God te leven. Uit de mond van dit meisje kwamen geen lege woorden, alleen woorden die aangenaam en opbouwend waren. Haar woorden waren niet impulsief, zoals het klateren van een bergstroom, maar afgewogen, zoals het langzaam druppelen van de honingraat. Daarom wordt van haar gezegd: “Honing en melk is onder uw tong”
Ze had een overvloedige innerlijke voorraad. Honing staat voor iets wat de zwakke versterkt, evenals melk verwijst naar hetgeen opbouwend is voor het jonge en tere. Haar voorraad was zo overvloedig dat ze altijd wel iets had om uit te delen aan mensen in nood. De voorraad honing en melk van deze volwassen bruid lag niet op haar lippen, zodat iedereen het kon zien, maar verborgen onder haar tong.
Haar natuurlijke kledij was nu de berg Libanon. Ze moest nog steeds op aarde wandelen, maar de klederen van haar uitwendige gedrag droegen de geur van de geestelijke verhoging, waarvan de bergtoppen van Libanon het symbool zijn. Het feit dat zij verkeerde in het gezelschap van de Heer, op plaatsen die hoog boven de wereld uitstijgen, betekende dat zij onbewust de geur van deze verheven verblijfplaatsen verspreidde.
Een hof is wat God oorspronkelijk voor de mens in gedachten had. Na de schepping van het heelal en de mens, plantte God een hof. In deze beeldspraak zien we dus dat het meisje in een geestelijke positie is gekomen waarin zij tot lust en voldoening voor de Heer is. Zij is uiteindelijk tot het besef gekomen dat zij niet voor zichzelf bestaat, maar voor het genot en de bevrediging van haar bruidegom, haar minnaar. In deze beelden liggen gedachten opgesloten die spreken van hoge roeping. Ze was niet zomaar een hof, maar een ‘afgesloten hof’, met daarin een ‘afgesloten wel’ en een ‘verzegelde bron”. Dat houd in dat zij er exclusief voor het genoegen van haar bruidegom en minnaar was. Ze was een hof, geen publiek park. Er was maar één persoon die mocht genieten van alle schoonheid van haar geestelijke kenmerken en haar hemelse bekoorlijkheid. Wie niet geheel voor de Here Jezus opzij is gezet, staat open voor van alles en nog wat. We moeten onszelf rein en puur bewaren. Een afgesloten hof is zuivere grond, en het reinigende water van de bron is een beeld voor het afgezonderd worden van de Heer.
Het woord ‘opspuiten’ verwijst naar planten die opkomen. Door zijn geliefde op deze wijze aan te spreken, wijst de Heer erop dat zij nu vol van kracht is – de kracht die de dood overwint en daarboven uitstijgt in opstandingsleven. Het beeld daarvan is de bloeiende staf van Aäron. De levenskracht wordt vergeleken met een gaarde van granaatappelbomen. De betekenis die in de granaatappel ligt opgesloten, is dat er overvloed aan vrucht is. Dit meisje was niet alleen vol van de kracht van het opstandingsleven maar droeg ook de vruchten van dat leven. Het was een rijke hof met allerlei soorten lekker fruit. De vruchten van genade zijn niet van één soort alleen, maar van vele soorten en variëteiten. Niets ontbreekt. De vruchten in het eerste gedeelte wijzen op de vrucht van de Geest in het leven van de gelovige. De geur en alles wat er in het tweede deel genoemd wordt, verwijst naar de zegeningen en de genade van de Heilige Geest.
Een bron is een opslagplaats van levend water, terwijl een fontein opborrelt tot een waterstroom. In Joh, 4: 11 lezen we over een ‘diepe bron’, hetwelk wijst op het vermogen om de instroom van verborgen bronnen in zich op te nemen en op te slaan. Een fontein stroomt voortdurend over. Een bron spreekt van diepte; een fontein van energiek en voortdurend stromen. De hof van de koning had zowel een bron als een fontein die levenskracht bood aan alle planten. De water ontsprong niet in de hof zelf, maar kwam van de hoogten van Libanon. Alle geestelijk verfrissing en irrigatie in het leven van de gelovigen van nu, komen voort uit de Geest des levens die ontspringt in de tegenwoordigheid van de Heer, die ons voor de Vader in de hemel vertegenwoordigt.

Watchman Nee
 
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl