Beloved Garden
Als de Hof van Eden

 

 

 

 

 

 

Als de Hof van Eden

In 1 Petrus 1:18-19 staat “...Wetende dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent .... maar met het kostbaar bloed van Christus...”

God heeft ons vrijgekocht; dat betekent ‘bevrijd, verlost, gekocht met een prijs’. Wij zijn vrijgekocht met het dierbare bloed van Jezus Christus zelf, wij zijn weer terug bij God, Gods eigendom, Zijn kinderen! Dit woord ‘vrijgekocht’ geeft aan dat we eerst gevangene of slaaf waren, gebonden, vastzittend, opgesloten, geen toekomst. NU zijn we vrij! Vrij van zonde, vrij van ons verleden, vrij van de macht van de duisternis, vrij van hopeloosheid, vrij van verslagenheid, vrij van elk gevolg van zonde en dus in feite terug in de Hof van Eden: een plaats van volledige zegen en heerlijkheid. Terug in Gods Koninkrijk, in Zijn ‘systeem’, onder Zijn zorg en in Zijn liefde.

God heeft alles al gegeven; wij leren hoe te ontvangen. Elke dag is een stap vooruit waarin we kunnen leren hoe God denkt, wat Zijn weg tot leven is en overvloed, hoe we in gezondheid kunnen wandelen en in succes, hoe we met elkaar om horen te gaan, hoe je je huwelijk tot succes brengt, hoe je je kinderen opvoedt etc.etc. We zitten in een soort leerschool waarin we steeds meer leren van hoe we werkelijk alles ontvangen van God, Zijn zegeningen en Zijn voorzieningen op elk gebied. Dat is wat we noemen: een discipel zijn van Jezus Christus. Jezus zegt dat al deze dingen realiteit worden in ons leven door het kennen van de waarheid van Gods Woord. Hosea 4:6 zegt “Door gebrek aan kennis gaat Mijn volk ten onder” en Jezus zegt in Johannes 8:32 “Je zult de waarheid kennen en de waarheid [die je kent en kan toepassen] zal je VRIJMAKEN”.

Door de kennis van het Woord van God toe te passen op elk gebied van je leven verandert elke tuin in een Hof van Eden. Het maakt niet uit hoe de tuin van je leven er nu uitziet, misschien staat het vol met onkruid en denk je: “Waar moet ik beginnen?”. Misschien is een gedeelte van je tuin al prachtig en een ander gedeelte ligt vol met puin; je mag weten dat als je standvastig bezig bent met de Gods Woord, dat je tuin zal zijn als Gods Hof van Eden. Misschien is je tuin als een woestijn. Het Woord zegt: “De woestijn zal bloeien als een roos...” Je kunt hier een heel mooi stuk over lezen in Jesaja 35 wat spreekt over de vrijgekochten (jij en ik) en ons leven. Prachtig.

In Jesaja 51:1-3 vinden we het volgende stuk: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt; aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.

We lezen daar: “Kijk naar Abraham, uw vader...” Dit is precies wat de Bijbel zegt in Galaten 3:7 “Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”

Wij zijn die groep mensen waar God over spreekt. Abraham is onze vader en we worden uitgenodigd te kijken naar Gods zegen op het leven van hem en Sara. Er staat dat God hem riep als eenling en hem zegende. Hij werd zeer voorspoedig en invloedrijk en een zegen voor alle volkeren. Dit is blijkbaar ook Gods plan voor jouw leven.

Er bestaan heel wat ideeën over wat het woord ‘zegen’ betekent. Als we onderzoeken naar wat de werkelijke betekenis is van zegen is dat: ‘een bekrachtiging (ontvangen kracht) om voorspoedig te zijn’, of ‘kracht om uitmuntend te zijn in hetgeen waar je je op toelegt’. We noemen dat bovennatuurlijke kracht. Kracht die bovenop jouw natuurlijke kracht komt. Wij, als kinderen van God hebben die zegen!

Dat staat in Galaten 3:9 “Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.”

Het gekke is dat bijna alle Nederlandse vertalingen zeggen: “worden gezegend”, terwijl de grondtekst zegt: “zijn gezegend”. Wat is het verschil: Als je “wordt gezegend” is dat iets wat nog moet gaan gebeuren in de toekomst, maar als je “bent gezegend” dan heb je het nu!

Deze kracht die nu al op jou is wordt zichtbaar zodra je in geloof handelt op het Woord van God. Met God is je leven een succes! Je zou kunnen zeggen: “Ja maar, nu nog niet, want er zijn nu nog allerlei uitdagingen en sommige delen van mijn leven liggen nog overhoop”. Maar dat is niet hoe God spreekt en denkt. We hebben afgelopen zondag gehoord over Jericho in Jozua 6. God zegt daar in vers 2: ”Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven.” Nog voordat het volk aan de opdracht begint om hun belofte [Jericho] in te nemen, heeft God al gezegd: Het is als jouw eigendom, je hebt het al! Dit zie door de hele Bijbel heen.

Dat is geloof; van tevoren zien met de ogen van geloof dat de tuin van je leven als een Hof van Eden is. Gezondheid, voorspoed, heiligheid, blijheid, vrede, rust in je lichaam, in je ziel, in je geest, in je financiën, in je familierelaties, op school, op je werk, in de kerk. Denk en spreek zó over jezelf, over je man, je vrouw, je kinderen, je baan, je toekomst, je leven en handel op basis van Gods instructies en beloften.

Ik ben zo blij met de diensten en de lifegoups waar prediking en onderwijs wordt gegeven over wat de Bijbel zegt over al deze gebieden van ons leven, zodat we praktisch inzicht krijgen in wat we kunnen doen en hoe we kunnen handelen om God te plezieren en Zijn plan voor ieders leven te zien ontvouwen.

De tuin van jouw leven zal zijn als de Hof van Eden en vergeet niet: Je bent gezegend!

http://www.jubilee.nl

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl