Beloved Garden
Afgesloten hof
 
 
 
                                                       Afgesloten Hof
 
  

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

 

Hier word gesproken over "een hof" en in vers 13 over "een lusthof" en in Hooglied 5 vers 1 over "mijn hof".

En in Hooglied 4:15 word gesproken over "hoven en wateren en stromen" telkens in meervoud.

 

Een hof is wat God oorspronkelijk voor de mens in gedachten had, zoals we in Genesis leren.

Na de schepping van het heelal en de mens, plante God een hof. En hof of tuin is geen gewone grond, geen plek om zomaar willekeurig iets te planten, ook geen plaats voor landbouwkundige doeleinden. In een tuin kunnen bomen staan, maar niet gelet op de handelswaarde ervan. Het enige waar het in een hof om gaat, zijn bloemen en de bloesems, waarvan men prachtige en exotische boeketten samenstelt.

 

In deze beeldspraak zien we dus dat het meisje in een geestelijke positie is gekomen waarin zij tot lust en voldoening voor de Heer is. Zij is uiteindelijk tot het besef gekomen dat zij niet voor zichzelf bestaat, maar voor het genot en de bevrediging van haar bruidegom, haar minnaar.  In deze beelden liggen gedachten opgesloten die spreken van een hoge roeping.

 

Ze was niet zomaar een hof, "maar een afgesloten hof" met daarin "een afgesloten wel" en "een verzegelde bron"

Dat houdt in dat zij er exclusief voor het genoegen  van haar bruidegom en minnaar was. Ze was een hof, geen publieke park.

 

Er was maar een persoonlijk die mocht genieten van alle schoonheid van haar geestelijke kenmerken en haar hemelse bekoorlijkheid.

 

We lezen in Numeri 19:15 dat "elk open vat waarover geen doek gebonden is onrein zal zijn. Een open vat is voor publiek gebruik. Omdat het open is, is het vatbaar voor allerlei ziektes en slechte invloeden.  Wat niet geheel voor de Here Jezus opzij is gezet, staat open voor van alles en nog wat. Wanneer de gelovigen niet zulke  open vaten zouden zijn en afsluitende deksel hadden, zou het werk van de heer veel gemakkelijker zijn.

 

Ook in deze woorden ligt de gedachte opgesloten dat we onszelf rein en puur moeten bewaren.

 

Ook in deze woorden ligt de gedachte opgesloten dat we onszelf rein en puur moeten bewaren.

Een afgesloten hof is zuiver e grond, en het reinigende water van de bron is een beeld voor het afgezonderd worden voor de Heer. ook de bronnen in onze hof zijn niet voor publiek gebruik. We moeten het water daaruit niet zomaar overal heen laten stromen.

 

 

 

 
 
 

Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen,

met kostelijke vruchten,

hennabloemen en nardusplanten,

14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel,

met allerlei wierookstruiken,

mirre en aloë,

met al de kostbaarste specerijen.

 

Hooglied 4:13 - 14
 
 
Het woord 'opspruiten' verwijst naar planten die opkomen. Door zijn geliefde op deze wijze aan te spreken, wijst de Heer erop dat zij nog vol van kracht is - de kracht die de dood overwint en daarboven uitstijgt in opstandings leven. Een beeld ervan is de bloeiende staf van Aaron.
 
Deze levenskracht wordt vergeleken met een gaarde van granaat appelbomen. De betekenis die in de granaatappel ligt opgesloten, is dat er overvloed aan vrucht is. Zij zit vol voedzame en lekkere zaden. Dit meisje was niet alleen vol van dat leven. Bovendien, al eerder werden haar wangen met granaat appelen vergeleken, die niet alleen vermaard zijn als vrucht maar zich ook onderscheidden door hun schoonheid. Deze gaarde van granaat appelbomen was prachtig en boordevol heerlijke vruchten. Het was een rijke hof met allerlei soorten lekker fruit.
 
Bij de vele planten en bomen die in deze verzen worden genoemd, gaat het telkens om de kleur of om de geur. De geestelijk veranderde bevat  van alles wat mooi is en lekker ruikt. Tegen het einde van vers 14 wordt gesproken over 'wierookstruik ' en 'de kostbaarste specerijen'. Dit laat zien hoe een gelovige welgevallig voor de Heer kan worden.
 
Deze vrucht van genade zijn niet voor een soort alleen, maar van vele soorten en variëteiten.  Niets ontbreek.
- En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te alle tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. - 2 Korintiërs 9:8
 
- Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, - Kolossenzen 1:9-11
 
De vrucht in het eerste gedeelte wijzen op de vrucht van de geest in het

 

leven van de gelovige. de geur en alles wat er in het tweede gedeelte word genoemd, verwijst naar de zegeningen en de genade van de heilige Geest. 

(Bron: onbekend)

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl