Beloved Garden
Beloved Garden
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 Beloved Garden
 
 
 Hooglied 4:
 Zusje, bruid,
een besloten hof ben jij,
een gesloten tuin, 
een verzegelde bron.
Hooglied 4: 12 
 
                                  
@Beloved Daughter
 
 
 
 

Reacties

Bert op 06-12-2011 12:03

Hallo Beloved Daughter,

 

 

Bedankt voor je fijne en bijzondere website "Beloved Garden".

 

Ik ben er regelmatig even op bezoek om te genieten van dewijze en waarheidsvolle woorden, de mooie muziek enmooie plaatjes.

 

 

Ik hoop dat je nog vele bezoekers mag bereiken en opbouwen met de door jou verzameldeschoonheid en waarheden alhier.

 

 

Als wij de leringen van Jezus Christus steeds meergaan volgen bereiden wij ons voor op ons leven na de sterfelijke dood en op Zijn wederkomst. Inderdaad is het dan alsof wij "bruiden" zijn die wachten op de komst van de "Bruidegom", die de Geliefde Zoon van God onze Hemelse Vader is.

 

 

De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden is daarom best wel een goedewaarschuwing van de Heer voor al zijn volgelingen. Door ons geloof, onze bekering, enz. kunnen wij ons innerlijke meer op orde brengen en heiligen, zodat we voldoende olie zullen hebben om met een brandende lamp de bruiloftszaal (hemelse koninkrijk) binnen te kunnen gaan als de Bruidegom daar is om ons te verwelkomen.

 

 

Hopelijk heb je als Beloved Daughter naast Christus in je leven ook een andere Beloved Son aan je zijde en/of Beloved Brothers/Sisters.   

 

 

Hartelijke groet van,

 

 

Bert

 

Bert op 06-12-2011 12:06

Hallo Beloved Daughter,

 

 

Bedankt voor je fijne en bijzondere website "Beloved Garden".

 

Ik ben er regelmatig even op bezoek om te genieten van dewijze en waarheidsvolle woorden, de mooie muziek enmooie plaatjes.

 

Ik hoop dat je nog vele bezoekers mag bereiken en opbouwen met de door jou verzameldeschoonheid en waarheden alhier.

 

Als wij de leringen van Jezus Christus steeds meergaan volgen bereiden wij ons voor op ons leven na de sterfelijke dood en op Zijn wederkomst. Inderdaad is het dan alsof wij "bruiden" zijn die wachten op de komst van de "Bruidegom", die de Geliefde Zoon van God de Vader is.

 

De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden is daarom best wel een goedewaarschuwing van de Heer voor al zijn volgelingen. Door ons geloof, onze bekering, enz. kunnen wij ons innerlijke meer op orde brengen en heiligen, zodat we voldoende olie zullen hebben om met een brandende lamp de bruiloftszaal (hemelse koninkrijk) binnen te kunnen gaan als de Bruidegom daar is om ons te verwelkomen.

 

Hopelijk heb je als Beloved Daughter naast Christus in je leven ook een andere Beloved Son aan je zijde en/of Beloved Brothers/Sisters.   

 

 

Hartelijke groet van,

 

 

Bert

 

 

Bert op 06-12-2011 12:12
Hallo Beloved Daugther,
Sorry, ik weet niet waarom er zoveel witregels tussen mijn tekst staan. Ik had ze er niet in gezet. Helaas.
Groeten van,
 
Bert
op 06-12-2011 17:57
Hallo Bert,
 
Ik kan je nergens anders antwoorden dan hier.
Ik ken je niet, maar wil je langs deze weg bedanken voor je opbouwende reactie.
Ik zegen je en bid je alle goeds toe in de Naam van onze Here Jezus Christus.
 
@Beloved Daughter
Toos Vos op 05-02-2012 19:12
shalom, wat een prachtige site!
Wil je mij ook toevoegen?sjaloom,Toos
op 05-02-2012 19:46
Thanks.
 
Ik heb je ook toegevoegd.
 
Shaloom.
 
God bless you.
 
@Beloved Daughter
He Reigns op 29-02-2012 09:47
mooi.
trumpetcallofgod op 17-05-2012 22:03

Very narrow is the way!...

Yet look how easily a little child passes through.


Men and women of this world, you stand too tall, your girth is too wide... Lose this height therefore, and bow down, for you are puffed up.
As fatted cattle you have become meet for the slaughter. Therefore, refuse all this rotten food fed to the masses, and eat no more from these filthy plates served in the churches of men. Rather partake of the food I will give you... And be satisfied.For I tell you, until you decrease in the world’s eyes,
And are humbled in your own,
You shall by no means pass through...


For the first harvest shall be lowly...

Of the lowly...


Says The Lord.


Beloved Daughter op 19-05-2012 09:54
Thanks.
 
@Beloved Daughter
op 05-06-2012 19:08

Zie, Ik kom en mijn loon is bij Mij .
Openbaringen 22: 12

Er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn die, die niet naar het vlees wandelen, maar in den Geest.
Als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus;
Romeinen 8 :1 Romeinen 8 : 11

Ik zal je maken tot een pilaar in de tempel van mijn God,
en je zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op je schrijven den Naam mijn Gods,
en de naam van de stad mijn Gods, het nieuwen Jeruzalem
dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en mijn nieuwen Naam.
Openbaringen 3 :12

Waneer die Geest. die Jezus uit de doden opgewekt heeft,
in u woont, dan zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichaam levend maken, door Zijn Geest,
Die in u woont. door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Romeinen 8 8 : 11

Als dat gebeurd ben je bent gekomen tot de berg Sion,
en tot de stad van de levenden God het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden engelen;
Tot de algemene vergadering de Gemeente der eerstgeborenen,
die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten der rechtvaardigen;
Die de voleinding bereikt hebben
En tot den Middelaar van het nieuwe testament, Jezus,
Hebreeën 12 :22 - 24

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
Hebreeën 12 : 22-24 Romeinen 8 :39
Karel op 02-09-2012 09:40
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl