Beloved Garden
Wie ben ik in Hem?

 

Wie ik ben in Hem!

Je identiteit rechtstreeks uit Gods Woord

Wat zegt God over wie jij bent?
Jezus zegt: Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is. Johannes 12:46 Als jij in Jezus gelooft, als jij belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in jou en jij in God. (1 Joh.4:15). Doordat Jezus voor jou en jij voor Hem gekozen hebt, geldt het volgende voor jou:
 

Door Gods genade ben ik dit geworden:

• Ik ben een kind van God (1Joh. 3:1)• Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor 5:17) • Ik ben door God uitverkoren, heilig en geliefd (Kol 3:12; 1 Tess 1:4) • Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal 3:26,28) • Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 Tess 5:5) • Ik ben een heilige ( Ef 1:1; 1 Kor 1:2; Fil 1:1; Kol 1:2) • Ik ben rechtvaardig en heilig (Ef 4:24) • Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh 5:18) • Ik ben het licht der wereld (Mat. 5:14) • Ik ben het zout der aarde (Mat. 5:13) • Ik ben een rank van de ware wijnstok, en draag vrucht door Christus (Joh. 15:1,5) • Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen (Joh 15:16) • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom 6:18) • Ik ben een dienaar van God (Rom 6:22) • Ik ben een zoon van God; God is mijn geestelijke vader • (Rom 8:14,15; Gal 3:26; 4:6) • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom 8:17) • Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn leven wonen in mij (1 Kor 3:16; 6:19) • Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor 6:17) • Ik ben en lid van het Lichaam van Christus ( 1 Kor 12:27; Ef 5:30) • Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor 5:18,19) • Ik ben een erfgenaam van God omdat ik een zoon van God ben (Gal 4:6,7) • Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef 2:10) • Ik ben een huisgenoot van God (Ef 2:19) • Ik ben een burger van een rijk in de hemelen en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil 3:20; Ef 2:6) • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol 3:3) • Ik ben verschijn in heerlijkheid met Christus (Kol 3:4) • Ik heb deel aan de hemelse roeping (Heb 3:1) • Ik heb deel aan Christus, ik heb deel aan zijn leven (Heb 3:14) • Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Pet 2:5) • Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk God ten eigendom (1Pet 2:9,10) • Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (1Pet 2:11) • Ik ben een kind van God en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde (1 Joh 3:1,2) • Ik ben NIET de grote "Ik ben" (Ex 3:14; Joh 8:24,28,58) Maar door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor 15:10)
 

Door Gods genade ben ik in Christus en...

• Word ik niet meer veroordeeld (Rom 8:1) • Ben ik rechtvaardig voor God heb vrede met Hem door Jezus (Rom 5:1)• Ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven (Rom 6:1-14) • Heb ik de Geest van God ontvangen, opdat ik weet wat God mij in zijn genade schenkt (1 Kor 2:12) • Heb ik de gezindheid van Christus (1 Kor 2;16) • Ben ik gekocht en betaald; ik ben niet van mijzelf; ik ben van God (1 Kor 6:19,20) • Ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen, die een onderpand is van mijn erfenis ( 2 Kor 1:21; Ef 1:13,14) • Leef ik niet meer voor mezelf, maar voor God, omdat ik gestorven ben in Christus (2 Kor 5:14,15) • Ben ik rechtvaardig gemaakt (2 Kor 5:21) • Ben ik met Christus gekruisigd en toch leef ik; maar niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is van Christus (Gal 2:20)• Ben ik gezegend met geestelijke zegeningen (Ef 1:3) • Ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht (Ef 1:4) • Ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden (Ef 1:5-10) • Zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen • Ben ik mede levend gemaakt met Christus (Ef 2:5) • Ben ik met Christus opgewekt en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Ef 2:6) • Heb ik door de Geest toegang tot de Vader (Ef 2:18) • Mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen (Ef 3:12) • Ben ik verlost van de macht van de satan en overgebracht in het Koninkrijk van Christus ( Kol 1 :13) • Zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God (Kol 1:14)• Ben ik volmaakt in Christus (Kol 1:27)• Ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem (Kol 2:7) • Ben ik geestelijk besneden. Mijn oude natuur is van mij weggenomen (Kol 2:11) • Heb ik de volheid verkregen in Christus (Kol 2:10) • Ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus (Kol 2:12,13) • Ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God. Christus is nu mijn leven (Kol 3:1-4) • Heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim 1:7) • Heeft God ons gered en geroepen met en heilige roeping (2 Tim 1:9; Tit 3:5) • Schaamt Jezus Zich niet mij broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en één met Hem die mij geheiligd heeft (Heb 2:11) • Mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood. (Heb 4:16) • Heeft God mij met kostbare en zeer grote beloftes begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur (2 Pet 1;4)
Bron:EO
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl