Beloved Garden
Liefde van God
 
 
 
Maar lees hier eens wat de Bijbel daarover zegt:
De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk;
de liefde is niet jaloers.
Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet,
is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd;
zij neemt niemand iets kwalijk; z
ij is niet blij met onrecht,
maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God en houdt stand.
Aan de liefde komt nooit een einde.
Er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde.
Maar de liefde is het voornaamste.
(1 Corinthiërs 13:4-7,13)
Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u.
Blijf u bewust van mijn liefde.
Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden,
door te doen wat Ik zeg.
Want de Vader is van Mij blijven houden,
doordat Ik heb gedaan wat Hij zei.
Leef vanuit Zijn liefde.
Ik heb dit gezegd met de bedoeling
dat mijn blijdschap in u zal zijn.
U zult grote blijdschap ervaren!
Ik zeg dat u net zoveel van elkaar moet houden
als Ik van u gehouden heb.
Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft,
heeft de grootste liefde.
U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg.
Ik noem u niet langer slaven, want een heer
neemt zijn slaven niet in vertrouwen.
Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld
wat Ik van mijn Vader gehoord heb.
U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen.
Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan
en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader
u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam.
(Johannes 15:9-16)
 
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven;
zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
God heeft ons laten zien hoe groot
Zijn liefde voor ons is,
door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen.
Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
De liefde waarover het hier gaat,
is niet onze liefde voor God,
maar Zijn liefde voor ons.
Daarom stuurde Hij Zijn Zoon,
Die de straf voor onze zonden
op Zich heeft genomen om de verhouding
tussen God en ons
weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad,
moeten wij elkaar ook liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig
in ons aanwezig.
En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven;
daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en
Hij één met ons is.
Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien,
getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd
heeft als redder van de wereld.
Als je dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is,
blijf je één met God.
Wij hebben de liefde van God leren kennen;
daarom vertrouwen wij op die liefde,
die God voor ons heeft.
God is liefde. Wie blijft liefhebben,
blijft één met God.
Als de liefde in ons haar doel bereikt,
kunnen wij vol vertrouwen de dag van
het grote oordeel tegemoet zien,
omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.
In de liefde is geen plaats voor angst.
Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst.
Angst houdt altijd verband met straf.
Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.
Dat wij Hem liefhebben, komt doordat
Hij ons het eerst heeft liefgehad.
Als iemand zegt dat hij van God houdt,
maar een hekel aan zijn broeder heeft,
is hij een leugenaar.
Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien,
hoe kan hij dan van God houden
Die hij nooit heeft gezien?
God heeft duidelijk gezegd dat wij niet
alleen van Hem moeten houden,
maar ook van onze broeder. (1 Johannes 4:9-21)
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl