Beloved Garden
Proclamatie voor Israel
 
Proclamatie voor Israel
 
 
Jeremia 31:10b(*) Hij, die Israël verstrooide, verzamelt
het en zal het behoeden als een herder zijn kudde.

Psalm 129:5-6 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten.
Zij zullen zijn als gras op de daken,
dat verdort, eer men het uittrekt.

Psalm 125:3a Want de scepter der goddeloosheid zal niet
blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen.

1Samuël 12:22 Want de Here zal zijn volk niet verstoten
om der wille van zijn grote naam.
De Here heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken.

Psalm 33:8-12 De ganse aarde vreze voor de Here, al de
bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben.
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de
gedachten der natiën; de raad des Heren houdt eeuwig stand,
de gedachtenis zijns harten van geslacht tot geslacht.
Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie die Hij Zich ten erfdeel koos.

Psalm 17:7-9(**)
Maak uw gunstbewijzen wonderbaar,
Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Bewaar Israël als de appel van het oog, berg hen in de schaduw van uw vleugelen,
voor de goddelozen, die hen overweldigen,
voor hun doodsvijanden die hen omsingelen.

(*) Veranderd in de tegenwoordige tijd, omdat het nu gebeurt.
(**) Veranderd in Israël

Bron: DPM

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl