Beloved Garden
Namen van God
 
Namen van God
 
Namen voor God: Een Manier om Zijn Aard en Karakter te Begrijpen
De namen die in de Bijbel voor God gebruikt worden dienen als een wegenkaart om het karakter van God te kunnen ontwaren. Omdat de Bijbel God's Woord aan ons is, zijn de namen die Hij voor zichzelf koos in de geschriften bedoeld om Zijn ware aard aan ons te onthullen.

Namen voor God: Zijn Titels in de Geschriften Onthuld
"ELOHIM" (of Elohay) is de eerste naam voor God die in de Bijbel aangetroffen wordt, en deze wordt door het Oude Testament heen meer dan 2300 keer gebruikt. Elohim komt van het Hebreeuwse stamwoord dat "sterkte" of "macht" betekent, en heeft de ongewone karakteristiek dat het een meervoudsvorm is. In Genesis 1:1 lezen we: "In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde." Meteen vanaf het begin wordt deze meervoudsvorm voor de naam van God gebruikt om de Ene God te beschrijven, een mysterie dat in de rest van de Bijbel wordt onthuld. Door de geschriften heen wordt Elohim gecombineerd met andere woorden om bepaalde karakteristieken van God te beschrijven. Enkele voorbeelden - Elohay Kedem - God van het Begin: (Deuteronomium 33:27). Elohay Mishpat - God van Rechtvaardigheid: (Jesaja 30:18). Elohay Selichot - God van Vergeving: (Nehemia 9:17). Elohay Marom - God van Hoogten: (Micha 6:6). Elohay Mikarov - God Die Dichtbij Is: (Jeremia 23:23). Elohay Mauzi - God Van Mijn Kracht: (Psalmen 43:2). Elohay Tehilati - God Van Mijn Aanbidding: (Psalmen 109:1). Elohay Yishi - God Van Mijn Verlossing: (Psalmen 18:47, 25:5). Elohim Kedoshim - Heilige God: (Leviticus 19:2, Jozua 24:19). Elohim Chaiyim - Levende God: (Jeremia 10:10). Elohay Elohim - God Der Goden: (Deuteronomium 10:17).

"EL" is een andere naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt, met meer dan 200 vermeldingen in het Oude Testament. El is een vereenvoudiging van Elohim en wordt vaak met andere woorden gecombineerd om een beschrijvende nadruk te creëren. Enkele voorbeelden: El HaNe'eman - De Trouwe God: (Deuteronomium 7:9). El HaGadol - De Grootse God: (Deuteronomium 10:17). El HaKadosh - De Heilige God: (Jesaja 5:16). El Yisrael - De God Van Israël: (Psalmen 68:35). El HaShamayim - De God Van De Hemel: (Psalmen 136:26). El De'ot - De God Van Kennis: (1 Samuël 2:3). El Emet - De God Van De Waarheid: (Psalmen 31:6). El Yeshuati - De God Van Mijn Verlossing: (Jesaja 12:2). El Elyon - De Allerhoogste God: (Genesis 14:18). Immanu El - God Is Onder Ons: (Jesaja 7:14). El Olam - De God Van Oneindigheid (Genesis 21:33). El Echad - De Ene God: (Maleachi 2:10). "ELAH" is een andere naam voor God die ongeveer 70 keer in het Oude Testament voorkomt. Ook wanneer deze naam wordt gecombineerd met andere woorden zien we verschillende eigenschappen van God. Enkele voorbeelden: Elah Yerush'lem - De God Van Jeruzalem: (Ezra 7:19). Elah Yisrael - God Van Israël: (Ezra 5:1). Elah Sh'maya - God Van De Hemel: (Ezra 7:23). Elah Sh'maya V'Arah - God Van Hemel En Aarde: (Ezra 5:11).

"YHVH" is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als "HEER". Deze titel wordt in het Oude Testament vaker aangetroffen dan welke andere naam voor God dan ook (ongeveer 7000 keer), en aan deze wordt ook vaak gerefereerd als het "Tetragrammaton", wat "De Vier Letters" betekent. YHVH vindt zijn oorsprong in het Hebreeuwse woord "zijn" en is de speciale naam die God aan Mozes onthult bij de brandende struik. "Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’" (Exodus 3:14-15). Daarom verklaart YHVH het absolute wezen van God - de bron van alles, zonder begin en zonder einde. Hoewel sommigen YHVH uitspreken als "Jehova" of "Yaweh", weten geleerden eigenlijk niet wat de juiste uitspraak er van is. De Joden stopten met het uitspreken van deze naam rond 200 na Christus, uit vrees voor het gebod "Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan." (Exodus 20:7). (De rabbijnen gebruiken tegenwoordig normaal gesproken "Adonai" in plaats van YHVH). Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van YHVH in de geschriften: YHVH Elohim - HEER God: (Genesis 2:4). YHVH M'kadesh - De HEER Die Heilig Maakt: (Ezechiël 37:28). YHVH Yireh - De HEER Die Ziet/Voorziet: (Genesis 22:14). YHVH Nissi - De HEER Mijn Vaandel: (Exodus 17:15). YHVH Shalom - De HEER Van Vrede: (Rechters 6:24). YHVH Tzidkaynu - De HEER Van Oprechtheid: (Jeremia 33:16). YHVH O'saynu - De HEER Onze Maker: (Psalmen 95:6).

Namen voor God: De Heer Onthuld in YHVH is de Heer Onthuld in Yeshua (Jezus)
De HEER die Zichzelf als YHVH onthulde in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament onthuld als Yeshua (Jezus). Jezus heeft dezelfde eigenschappen als YHVH en beweert duidelijk YHVH te zijn. In Johannes 8:56-9, presenteert Jezus zichzelf als de "IK BEN". Toen hij door enkele Joodse leiders werd uitgedaagd met betrekking tot Zijn bewering dat hij Abraham gezien had (die zo'n 2000 jaar eerder leefde), antwoordde Jezus, "‘Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er.’" Die Joodse leiders begrepen dat Jezus beweerde YHVH te zijn. Dit wordt duidelijk gemaakt wanneer zij proberen Hem tot de dood te stenigen voor wat zij als Godslastering beschouwen onder de Joodse Wet. In Romeinen 10:9 verklaart Paulus, "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered." Meteen daarop, in Romeinen 10:13, zet Paulus deze woorden kracht bij door uit het Oude Testament te citeren, "Ieder die de naam van de Heer (YHVH) aanroept, zal worden gered." (Joël 3:5). Een aanroep doen tot Yeshua (Jezus) is hetzelfde als Hem YHVH (HEER) noemen, de
Messias die door het hele Oude Testament heen wordt voorspeld.
Jahweh Betekent: Ik ben die Ik ben (Ex. 13-15)
 
 
Jahweh-Jireh betekent: De Heer zal voorzien.
Jahweh-Nissi betekent: Mijn Banier
Jahweh-Shammah Betekent: God is de altijd Aanwezige.
Jahweh-Rofeh betekent: God geneest.
Jahweh-Rohi betekent: Jahweh mijn Herder.
Jahweh-M’kaddesh betekent: God is degene dieons Heiligt.
Jahweh-Zidkenu Betekent: God is onze gerechtigheid.
 
 
 
Elohim:betekent "sterkte" of "macht".
 
Elohay Kedem - God van het Begin: (Deut. 33:27).
Elohay Mishpat - God van Rechtvaardigheid: (Jes. 30:18).
Elohay Selichot - God van Vergeving: (Neh. 9:17).
Elohay Marom - God van Hoogten: (Micha 6:6).
Elohay Mikarov - God Die Dichtbij Is: (Jer. 23:23).
Elohay Mauzi - God Van Mijn Kracht: (Ps. 43:2).
Elohay Tehilati - God Van Mijn Aanbidding: (Ps. 109:1).
Elohay Yishi - God Van Mijn Verlossing: (Ps. 18:47, 25:5).
Elohim Kedoshim - Heilige God: (Lev. 19:2, Joz. 24:19).
Elohim Chaiyim - Levende God: (Jeremia 10:10).
Elohay Elohim - God Der Goden: (Deuteronomium 10:17).
  
 
"EL" is een andere naam die in de Bijbel voor God gebruikt wordt.
El is een vereenvoudiging van Elohim
 
 
El HaNe'eman - De Trouwe God: (Deuteronomium 7:9).
El HaGadol - De Grootse God: (Deuteronomium 10:17).
El HaKadosh - De Heilige God: (Jesaja 5:16).
El Yisrael - De God Van Israël: (Psalmen 68:35).
El HaShamayim - De God Van De Hemel: (Psalmen 136:26).
El De'ot - De God Van Kennis: (1 Samuël 2:3).
El Emet - De God Van De Waarheid: (Psalmen 31:6).
El Yeshuati - De God Van Mijn Verlossing: (Jesaja 12:2).
El Elyon - De Allerhoogste God: (Genesis 14:18).
Immanu El - God Is Onder Ons: (Jesaja 7:14).
El Olam - De God Van Oneindigheid, de eeuwige God. (Genesis 21:33).
El Echad - De Ene God: (Maleachi 2:10).
El Sjaddaj - De Alamchtige God (Ex.6:2)
 
 
"YHVH" is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt als "HEER".
YHVH verklaart het absolute wezen van God - de bron van alles,
zonder begin en zonder einde.
YHVH Elohim - HEER God: (Genesis 2:4).
YHVH M'kadesh - De HEER Die Heilig Maakt: (Ezechiël 37:28).
YHVH Yireh - De HEER Die Ziet/Voorziet: (Genesis 22:14).
YHVH Nissi - De HEER Mijn Vaandel: (Exodus 17:15).
YHVH Shalom - De HEER Van Vrede: (Rechters 6:24).
YHVH Tzidkaynu - De HEER Van Oprechtheid: (Jeremia 33:16).
YHVH O'saynu - De HEER Onze Maker: (Psalmen 95:6).
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl