Beloved Garden
De wapenrusting
 
De wapenrusting

God zij dank, die ons de overwinning geeft door
onze Here Jezus Christus!
1

Ik neem de hele wapen rusting Gods om stand te
houden. mijn strijd is niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de boze machten van de duivel.
2
Daarom stel ik mijn vertrouwen niet op mensen,
maar de Allerhoogste God is mijn helper.
3

Ik omgord mij met de waarheid, ontmasker al
satans leugens 4, en wandel in oprechtheid.
5

Mijn hart bescherm ik met het pantser van ge-
rechtigheid. 2 Door mijn geloof in Jezus Christus
ben ik rechtvaardig voor God.
6

Mijn voeten zijn bereid dit evangelie van vrede
met God te brengen. Hierbij is mijn geloof het
schild, dat alle brandende pijlen van satan dooft.
2

Mijn gedachten bescherm ik met de helm van
hoop op redding 7, want ik weet welke gedachten
God over mij koestert; gedachten van vrede, om
mij een hoopvolle toekomst te geven.
8

Het zwaard van de Geest, Gods Woord, is mijn
wapen. 2 Daarmee overwin ik alle bolwerken en alle
tegenstand tegen gods waarheid. 9 Daarbij bid ik
voortdurend in de geest, ook voor alle gelovigen.
2

In Hem ben ik meer dan overwinnaar!
10

Amen!
 
 
1. 1 Kor. 15:57 6. Rom. 3:22/ Gal. 2:16
2. Efeze 6:11-18 7. 1 Thess. 5:8
3. Psalm 118:8 8. Jer. 29:11
4. Joh. 8:44, Efeze 5:11 9. 2 Kor. 10:4
5. Efeze 5:8 10. Rom. 8:37
 
 
Bron: DPM
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl