Beloved Garden
100 Namen van Jezus
 
 
 
100 Namen van Jezus:
 
Advocaat 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof Hebreeën 3:1
Beeld van God 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond Hebreeën 9:15
Bereider van redding Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft Johannes 6:35; 6:48
Brood van God Johannes 6:33
Christus 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven Johannes 11:25
De rechtvaardige Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen Handelingen 4:11
Deur Johannes 10:9
Die leeft Openbaring 1:18
Eerste en Laatste Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
Eerstgeborene uit de doden Openbaring 1:5
Eeuwige Leven 1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam Hebreeën 1:2
Enige Zoon Johannes 1:18
Enige Zoon van God 1 Johannes 4:9
God Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held Jesaja 9:5
Gods kracht 1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier van ons geloof Hebreeën 12:2
Grote Herder Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester Hebreeën 4:14
Heer 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister 1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten van de aarde Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar Openbaring 3:7
Heilige Handelingen 3:14
Hemels mens 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Hoogste herder 1 Petrus 5:4
Hoop 1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil Lukas 1:69
Ik Ben Johannes 8:58
Koning der eeuwen 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Koning van de Joden Matteüs 27:11
Koning van Israël Johannes 1:49
Kostbare hoeksteen 1 Petrus 2:6
Laatste Adam 1 Korintiërs 15:45
Lam Openbaring 13:8
Lam van God Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda Openbaring 5:5
Leven Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
Levende steen 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld Johannes 8:12
Mensenzoon Matteüs 8:20
Ons Pesachlam 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland Titus 2:13
Onze heiligmaking 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid 1 Korintiërs 1:30
Profeet Handelingen 3:22
Rechtmatige telg Jeremia 23:5
Redder Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser Romeinen 11:26
Rots 1 Korintiërs 10:4
Schepper Johannes 1:3
Stralende morgenster Openbaring 22:16
Telg van David Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen Efeze 2:20
Verheven en enige heerser 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken Openbaring 15:3
Vorst van het leven Handelingen 3:15
Vredevorst Jesaja 9:5
Waarheid Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht Johannes 1:9
Ware wijnstok Johannes 15:1
Weg Johannes 14:6
Wijsheid van God 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman Jesaja 9:5
Woord Johannes 1:1
Woord van God Openbaring 19:13
Zoon van David Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste Lukas 1:32
Zoon van God Johannes 1:49; Hebreeën 4:14
Advocaat 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof Hebreeën 3:1
Beeld van God 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond Hebreeën 9:15
Bereider van redding Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft Johannes 6:35; 6:48
Brood van God Johannes 6:33
Christus 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven Johannes 11:25
De rechtvaardige Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen Handelingen 4:11
Deur Johannes 10:9
Die leeft Openbaring 1:18
Eerste en Laatste Openbaring 1:17; 2:8; 22:1
Eerstgeborene uit de doden Openbaring 1:5
Eeuwige Leven 1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam Hebreeën 1:2
Enige Zoon Johannes 1:18
Enige Zoon van God 1 Johannes 4:9
God Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5; 2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held Jesaja 9:5
Gods kracht 1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier van ons geloof Hebreeën 12:2
Grote Herder Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester Hebreeën 4:14
Heer 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister 1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten van de aarde Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar Openbaring 3:7
Heilige Handelingen 3:14
Hemels mens 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Hoogste herder 1 Petrus 5:4
Hoop 1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil Lukas 1:69
Ik Ben Johannes 8:58
Koning der eeuwen 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Koning van de Joden Matteüs 27:11
Koning van Israël Johannes 1:49
Kostbare hoeksteen 1 Petrus 2:6
Laatste Adam 1 Korintiërs 15:45
Lam Openbaring 13:8
Lam van God Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda Openbaring 5:5
Leven Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
Levende steen 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld Johannes 8:12
Mensenzoon Matteüs 8:20
Ons Pesachlam 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland Titus 2:13
Onze heiligmaking 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid 1 Korintiërs 1:30
Profeet Handelingen 3:22
Rechtmatige telg Jeremia 23:5
Redder Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser Romeinen 11:26
Rots 1 Korintiërs 10:4
Schepper Johannes 1:3
Stralende morgenster Openbaring 22:16
Telg van David Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen Efeze 2:20
Verheven en enige heerser 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken Openbaring 15:3
Vorst van het leven Handelingen 3:15
Vredevorst Jesaja 9:5
Waarheid Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht Johannes 1:9
Ware wijnstok Johannes 15:1
Weg Johannes 14:6
Wijsheid van God 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman Jesaja 9:5
Woord Johannes 1:1
Woord van God Openbaring 19:13
Zoon van David Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste Lukas 1:32
Zoon van God

Johannes 1:49; Hebreeën 4:14

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl