Beloved Garden
Dronken van liefde?
 
 
Hooglied 4: Dronken van liefde?

Word dronken van liefde. Daartoe roept het Woord van God ons vanmorgen op. Tja is dat niet een beetje veel van goede. En is dat nou wel zo’n gezonde toestand? Dronken mensen zijn nou niet bepaald de meest plezierige mensen om mee om te gaan. Nee dominee, hoor ik u zeggen, u neemt het veel te letterlijk. Dronken is hier veel meer geestelijk bedoeld. Oh? Ik dacht dat het in Hooglied toch echt ging om de lichamelijke liefde – en alles wat daar bij hoort – tussen man en vrouw. Daar kunnen we na al die weken waarin we ons in de kerkdiensten met het Hooglied hebben bezig gehouden toch echt niet meer omheen. Het is echt niet alleen maar geestelijk bedoeld. Dronken zijn van liefde raakt je hele wezen. Lichaam en ziel. Maar wat wordt er dan toch mee bedoeld, als het niet alleen maar geestelijk opgevat moet worden?
Alcohol benevelt beide, zowel lichaam en geest. Je raakt je eigen wil een beetje kwijt, als je goed beschonken bent. De dingen gebeuren buiten je wil om en je kunt niet anders dan je er aan over te geven. Dat wordt een verslaving op het moment, dat je de dingen niet meer naar je eigen hand kunt zetten. Als alles wat je probeert gewoon niet lukt, is de verleiding groot om naar de drank te grijpen. Een vlucht, waarin je jezelf voor de gek houdt omdat al je dromen daar de vrije loop hebben, maar juist daardoor de werkelijkheid tarten. En je raakt steeds verder van jezelf, je dierbaren en God vervreemd en komt steeds dieper in een bodemloze put, waaruit geen redding meer mogelijk is. Dat lijkt me toch ook niet de toestand waartoe het Woord van God ons vanmorgen oproept. Is er een positievere betekenis denkbaar die kan worden verbonden met de oproep om dronken te worden van liefde? Ik denk het wel, maar ook die betekenis is niet alleen maar positief. Ze is positief omdat het negatieve dat er in mee klinkt met liefde wordt overwonnen.

Onbevredigd verlangen
Mijn bruid ga met me mee, kom mee, weg van de Libanon, weg van de bergen waar leeuwen huizen, weg van de holen waar panters schuilen. De leeuw is het symbool van de macht en machtsvertoon, de panter het symbool van de trots en de eigenwaan. Samen staan beide symbolen voor het hof van koning Salomo, beroemd door zijn harem met duizend vrouwen. Koningsmacht werd vroeger uitgedrukt in aantallen haremvrouwen. Het meisje in Hooglied zit er gevangen, omdat ze aan de koning is uitgehuwelijkt, haar geliefde roept haar om uit die verstevigde vesting op de bergen te ontsnappen. Hoewel … hij weet dat het onmogelijk is. Hij mag in de buurt komen van die vesting, af en toe een glimp van haar opvangen, haar schoonheid in alle toonaarden bezingen. Maar op afstand. Zijn hof vol balsemkruiden is beneden, haar tuin met een overvloed aan vruchten bloemen en kruiden boven op de berg. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, zegt ze, waai door mijn hof. Mijn lief moet in zijn hof komen laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. En dan antwoordt hij: hier ben ik in mijn hof, zusje bruid van mij en ik pluk haar vruchten. Hoe groot is bij beiden het verlangen om hun beide tuinen één te laten worden. Dat zijn tuin mijn tuin is en mijn tuin zijn tuin. En ze worden er toe aangespoord door de omstanders: eet vriend en vriendin, drink en word dronken van liefde. Maar een dikke haremmuur houdt beide tuinen gescheiden. Het verlangen naar elkaar blijft bestaan en voedt beider liefde, ook al wordt ze niet bevredigd.

De dubbelheid van de liefde
Dronken van liefde, is dus op z’n minst een nogal dubbel begrip. Wat er uit Hooglied in doorklinkt is dat je je overgeeft aan de toestand die geen werkelijkheid is. Je wordt uitgetild boven je eigen situatie van je onvervulde verlangens naar het onmogelijke en ervaart zelfs werkelijk iets van dat waar je hart zo vol van is. Ook al is die werkelijkheid een droomwerkelijkheid en verder weg dan ooit … In dat opzicht lijkt het dus wel een beetje op de toestand als je dronken bent van de alcohol of high van de drugs. Maar er is één cruciaal verschil. De dronkenschap, waarvan sprake is in Hooglied, brengt je niet in een sociaal en geestelijk isolement en laat je niet in een diepe put van zinloosheid vallen, waarin je aan jezelf en alles gaat twijfelen en waaruit God verdwenen is. De liefde, ook de liefde tussen man en man vrouw, zelfs als de vervulling ervan een verlangen moet blijven, blijft recht over eind. Ze wordt niet als zinloos afgedaan, niet als een onwerkelijk verworpen, niet als een wrede droom in stukken gescheurd, omdat die droom te mooi is om in de actualiteit van oorlog, geweld en machtswellust te verdragen. Ze brengt de geliefden er ook niet toe – zoals bij Romeo en Julia – om elkaar aan te sporen samen zelfmoord te plegen, omdat hun liefde geen bestaansrecht blijkt te hebben. Niks van dat alles.
God heeft de wereld en de mens goed gemaakt met een liefde die Hij zo graag met al z’n schepselen wil delen. Dat wij die liefde met voeten treden en onmogelijk maken wil nog niet zeggen, dat die liefde niet bestaat of heeft opgehouden om mensen te inspireren en gelukkig te maken. Ook al mag ik het niet beleven mijn lief, zegt het meisje aan het eind van Hooglied, jij bent het aan onze liefde verplicht om dat wel te doen. Laat mijn liefde je als balsem voor je ziel in je hele leven begeleiden. Ga nu van mij weg mijn lief! Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de bergen vol balsemkruid. Dat zijn de woorden waarmee het Hooglied eindigt. Ofwel, breng de liefde waarmee God ons gelukkig heeft gemaakt de wereld in, want zij blijft ondanks alles bestaan. Breng haar onder de mensen, zodat de wereld er een beetje beter uit gaat zien.

De Pinkstergeest: meer dan het gewone
Ze zullen wel dronken zijn, zeiden omstanders spottend, toen ze de discipelen hoorden spreken van de grote daden Gods op de Pinkstermorgen in allerlei verschillende talen. Dronken waren ze wel, maar niet van alcohol of drugs, maar dronken van liefde, dronken van Gods liefde die ondanks een wrede ruwe werkelijkheid recht overeind is gebleven. Die liefde is sterker dan de dood, sterker dan in stukken gescheurde idealen, sterker dan de ergste angst die mensen achter dikke muren doet wegkruipen. Die liefde gaat door alle muren heen die mensen tussen elkaar optrekken, doorbreekt alle taalbarrières die er zijn, geeft nieuwe hoop op een mooie toekomst. Dat wil niet zeggen dat alle problemen in één klap de wereld uit zijn, dat oorlogen, terrorisme en aanslagen tot het verleden behoren en dat de graaicultuur ineens een geefcultuur is geworden. Nee, de werkelijkheid ziet er nog net zo uit, maar er is één verschil.
We komen tot de ontdekking dat God het zo anders, zo mooi had bedoeld en dat het met behulp van Zijn liefde ook echt anders kan worden. Als we met de kracht van Zijn Geest ons boven ons eigen alledaagse patroontje willen laten uittillen, dan zien we de ander weer staan in zijn of haar eigenste eigenheid en gunnen we die ander dezelfde liefde waarmee de Heer ons hart heeft gevuld en doet overstromen. Als we met de liefde van God ons dagelijks leven gaan vullen, dan gaat dat dagelijkse leven er op den duur toch wat anders uitzien. Dat perspectief, die hoop op een beter leven, was de boodschap die de discipelen – vol van de Geest – op de Pinkstermorgen aan de mensen in Jeruzalem voorhielden. En het werkte, want velen gaven gehoor aan die boodschap en gingen geloven in de goede God die het beste met al zijn schepselen voorheeft. En weet je vanaf het moment dat die mensen ook anderen met dezelfde beste bedoelingen gingen behandelen werd hun leven gewoon beter. De liefde van God werkt aanstekelijk en dat is prachtig om te ervaren.

Gewoon water wordt flonkerende wijn
In feite roept het Pinksterfeest ons op tot het maken van een keus: leven vanuit de trieste werkelijkheid en daarin dan maar te berusten, of leven vanuit de Geest van God met wiens liefde wij de werkelijkheid mooier en beter gaan maken. Dan verandert gewoon water in diep rode, flonkerende wijn. De gewone, geijkte en vaak gesloten patronen van het dagelijkse leven worden gevuld met liefde. Daardoor worden ze al wat minder star, minder hard, beweeglijker, menselijker. Ze kunnen zelfs gaan veranderen en een schittering krijgen die ze voorheen niet hadden. Ik zou zeggen stap in dat avontuur en laat je uittillen boven je eigen ingesleten geijkte patronen. Laat niets je verontrusten, maar heb lief en leef het leven zoals de Heer dat voor jou heeft bedoeld.

Voorbeden
Lieve God,
Dank U wel dat U trouw blijft aan Uw goede bedoelingen en dat U mensen blijft roepen met woorden van liefde, hoop en geloof. Help ons Heer om te gaan staan in Uw beloften, zodat niets ons meer kan verontrusten en we alle ruimte krijgen om te gaan bouwen aan een betere wereld. In ons persoonlijke leven, in ons gezin, in onze familie, maar ook buiten ons eigen kleine kringetje. Heer, laat Uw Geest van liefde stromen in de wereld, die U zo lief hebt. Geef ons die krachtige energie die mensen in alle talen, religies en culturen weer nieuwe moed aanreikt en met elkaar verbindt. Vervul ons met hoop op een betere toekomst, waarin mensen elkaar daadwerkelijk gaan verrijken in plaats van bezitten en bedreigen.
Wees met een ieder van ons voor wie de Pinkstergeest meer zou kunnen betekenen dan dat nu het geval is. We leggen in stilte voor U neer wat ons bezighoudt en we vragen U wees met ons in de stilte. Kom in ons hart, bid voor ons. Geef vrede en warmte zoals alleen u die kunt geven.
Jan Chr. Vaessen
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl