Beloved Garden
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren. Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren. Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten. God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren. In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren. God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken. Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen. Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen. Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven. Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen. Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden. Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties

 

 

 

Wandelen met God in de Tuin.

 

De Heilige Geest bepaalt mij bij een prachtige tuin, een lusthof, een schoon en bekoorlijke oord. En ik hoor tegelijkertijd een melodie. Ik ken dit lied en de woorden van het refrein van dit lied genaamd "In de hof" zijn als volgt.
Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij - en vertelt van Zijn liefde tot Mij - en een vreugde zo zalig doorstroomt mijn hart - maar niemand verstaat dit als HIJ.
En de Geest spreekt:
Mijn kind, Jij mag met MIJ in de geest mee wandelen in die mooi tuin, een oord van genoegen, een oase van rust. Daar wil Ik tot jou spreken vanuit Mijn Woord en vanuit Mijn liefde. Daarbij word er een lied gezongen op de schoonheid van de bruid, het staat opgetekend in Hooglied 4.

 
Je bent schoon Mijn liefste, alles is schoon aan jou, er is geen gebrek of onregelmatigheid. Zo plaats ik Mijn bruid (de gemeente) voor Mij, stralend zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet. jij hoort daarbij, jij behoort mij toe, zo maak Ik jou gereed. Ik bekleed Mijn bruid met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. In alle rust, met oneindig veel geduld, wordt zij gereed gemaakt voor de bruidegom. Daarom is zij apart gezet. ontrokken aan alle drukte, komt ze tot rust, de sabbatsrust.
Ze wordt niet langer meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, tussen vrees en (wan)hoop. Maar ze houdt zich vast aan de waarheid, laat zich leiden door de Geest der waarheid, welke haar brengt tot de volle waarheid.
 
Herken je hierin, Mijn beminde. Ben je al tot die rust ingegaan, tot rust gekomen van al je eigen inspanningen?
Kom aan Mijn voeten zitten en rust, Ik ga je onderwijzen door Woord en Geest. Daarin ligt jouw genezing en bevrijding. Ik zoek reinen van hart, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Ik ben opzoek naar Mijn kinderen die hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid. Het zijn ook zij die vervolgd zijn om der gerechtigheids wil, maar hunner is het Koninkrijk der hemelen, zij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Daarom zit jij apart, maar voel je niet langer eenzaam, want Ik kom heel dicht naar jou toe, wij groeienin liefde naar elkaar toe. Ik heb je zo lief, Mijn zielsbeminde, Ik wil je aan Mijn hart drukken en Mijn geheimenissen met je delen. Ik ben een en al rust en vrede, dit gaat vruchten voortbrengen en dan komt jouw geliefde tot Zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht.
AMEN
 
Auteur onbekend
 
 

Reacties

 

God is de bron van alle leven

de grote Schepper van het al.

Waaraan Hij adem heeft gegeven

wat ´t menselijk oog ontwaren zal.

Hij is ´t die alle ding formeerde

van wat wij kunnen zien op aard

en alles kleurig rijk schakeerde

Hij maakte van de aard Zijn gaard.

De planten ´t groen, de mens,

de dieren de bergen, ´t meer, de blauwe zee.

Zij zijn het die de aarde sieren

als ´t resultaat van Gods idee.

 

Jusutus van Tricht

Reacties
 
 
 
 
 
 
You are My private garden,
a garden enclosed a locked garden My treasure,
My bride, a secluded spring, a hidden fountain.
Song Of Solomon 4:12
 
Standing at the garden gate
A tall strong gate
Silver with a ruby shining on top
The garden is locked
No one can get in
No one knows what's happening on the inside of the garden
 
The enemy can't get in
People can't get in
The garden is locked
It's sealed
With a seal that can't be broken
It was sealed with the blood of the lamb.
 
Only one can get in to the garden
Only one has the key
Only one has access to the heart
His name is Jesus.
 
Only one can get into the heart
Only one has they key
Only one knows the combination.
 
The enemy can't get into my heart
He can throw arrows
But he can't get into the heart
 
So Jesus come in Your garden
I am Your garden
Come and dwell inside Your garden
Find Your resting place inside of my heart
Dwell inside of me and change me.
 
Standing at the garden gate
A tall strong gate
Silver with a ruby shining on top
The garden is locked
No one can get in
No one knows what's happening on the inside of the garden
 
Just then the King comes
He unlocks the door
He enters the garden
And a light shines from the inside
It might not be beautiful on the outside
But the inside is filled with a Holy light
A peace, a presence flows from it
 
Makes people wonder
How to get in
How to get invited in the wedding feast
They see people enter one way
And leave completely changed.
 
Chaos turned to peace
Brokenness and hopeless situations healed
Darkness turned to light
We're not the same
Christ lives inside of us.
 
A locked garden
Only one can enter
Only one can get in to the garden
Only one has the key
Only one has access to the heart
His name is Jesus.
 
Only one can get into the heart
Only one has they key
Only one knows the combination.
 
I'm no longer my own
I live for the glory of God
I live to please Him
To serve Him
I am God's garden
 
So come into Your garden
God come into Your garden
Come and rest, be refreshed in me
Let Your glory dwell inside my heart
Jesus I love You
I am Your garden.
 
I am my Beloved's
And He is mine
I'm in love with God
And God's in love with me
I belong to God
I am His garden
I am His garden.
 
I am a locked garden
No one else has my heart
But God alone
I've been bought with a price
And sealed with His blood
 
So only the King can come in
The King and His friends
Friends of my Beloved
I am His garden
I belong to Him
I live only for Him
Jesus I live only for You.
 
I'm a locked garden
A garden enclosed
There's no way in
Expect through the blood of the lamb
 
A locked garden
And only one can get in to the garden
Only one has the key
Only one has access to the heart
His name is Jesus.
 
Only one can get into the heart
Only one has they key
Only one knows the combination.
 
He knows the secrets of my heart
He knows my desires
My pains and He cares
He has the key to my heart
And He has come in
And unlocked the door
And He's dwelling on the inside of me
Working through me and with me
 
The King loves me
I love the King
I am His and He is mine
I live only for Him
It is my delight to serve Him
And His delight to serve me
We are one
He dwells inside of me
I dwell inside of Him
I am a locked garden.
 
Standing inside the garden
Dancing with the King
The enemy can't get in
He doesn't know my heart
I am garden enclosed
And I open only for one
The voice of my Beloved calling out to me.
 
Only one can get in to the garden
Only one has the key
Only one has access to the heart
His name is Jesus.
 
Only one can get into the heart
Only one has they key
Only one knows the combination.
 
His name is Jesus
His name is Jesus
He is my Beloved and I am His beloved...
 
From: Misty Edwards
 
 
 
 

Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl