Beloved Garden

 

 

 

Romantic photo ma4-26.gif

 

 

My Precious Daughter,  

 

I made your heart,

I know what makes you hurt,

I know what makes you cry,

I know what makes you tick,

I know when breaks your heart the most,

And I know how to comfort you,

I know how to make you smile,

I know how to love you,

I know how to be a daddy who loves,

Such a beautiful daughter like you,

You long for acceptance,

When you were already accepted into my family,

You are fearfully and wonderfully made,

I love you more than you know,

I will fill your heart with the love and peace you long for,

I saw you before you were born,

I knit you together in your mother's womb,

Even then I loved you,

And I was proud of you,

And I thought of you as my beautiful daughter,

my princess,

Everyday of your life is recorded in my book,

Every moment was laid out,

Every moment that would bring you joy,

Every moment that would bring you pain.

 

Your Heavenly Father

Reacties
 
 
 
Een intieme relatie met God hebben

In Hooglied 4:12, noemt De Bruidegom de bruid een “besloten tuin”- een exclusieve tuin, verzegeld voor de Bruidegom. Zij is voor niemand anders. Zij behoort exclusief toe aan de Heer.

door Zac Poonen, vertaling Michel de Ruijter

Is jouw relatie met de Heer zo? Kan de Heer tegen jou zeggen, “Jij bent mijn privé tuin, exclusief van Mij”? Er zijn veel aantrekkelijke dingen in de wereld te vinden, zoals mogelijkheden om veel meer geld te verdienen, dan we nodig hebben, om aardse macht te krijgen of beroemd te worden en een naam voor ons zelf te maken, enzovoort. Zulke verleidingen kunnen vergeleken worden met andere mannen, die de bruid proberen te verleiden. De bruid hier wordt er niet door verleid. Zij is volkomen gericht op haar geliefde. Zij behoort haar Bruidegom exclusief toe.

Heel weinig gelovigen leven in een dergelijke relatie met Christus en dat is de reden dat ze Hem niet intiem kennen en Zijn Woord niet begrijpen.

Het geheim van het begrijpen van de Bijbel is om eerst een intieme relatie met de Heer te hebben – wie kan ons beter uitleggen wat Zijn Woord betekend dan Hij zelf? Wandel met Hem, zoals de eerste apostelen deden en verlang er naar dat Hij tot je spreekt. Dan zullen je ogen geopend worden zoals die van hen en je hart zal in vuur en vlam gezet worden, zoals die van hen. Dit is wat ik ontdekt heb in de laatste veertig jaar die ik met de Heer gewandeld heb.

Dan zal de bruid de noordelijke wind en de zuidelijke wind uitnodigen om door haar tuin te waaien (Hooglied 4:16). De noordenwind is de koude wind van lijden, tegenslag en beproeving; en de zuidenwind is de wind van zegen, bemoediging, voorspoed en blijdschap. Het maakt niet uit welke van deze winden waait; het resultaat zal hetzelfde zijn – het stromen van een (balsem-)geur. Of we nu een comfortabel gemakkelijk leven hebben, of een leven vol moeilijkheden en beproevingen, door de genade van God kan er altijd een geur van Christus uit ons voortkomen. Dankzegging, lofprijs en aanbidding voor God zal uit ons leven voortkomen, ongeacht de omstandigheden.

“Mijn geliefde kome tot zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht” (Hooglied 4:16). Alles wat ons leven (onze tuin) produceert is voor de Heer – niet om indruk te maken op andere mensen hoe geestelijk we zijn. Als je een getuigenis van je leven geeft, probeer anderen dan niet te laten zien wat een fantastisch mens je bent. Laat hen zien wat een fantastische Redder je hebt! Anders zullen je vruchten voor mensen zijn en niet voor de Heer. Hier zegt de bruid; “Alles in mijn tuin is alleen voor mijn Geliefde”.

Heeft God je gebruikt om iemand tot Christus te brengen? Verblijd je niet over wat jij hebt gedaan. Verblijd je met de engelen dat een zondaar berouw heeft gekregen. Hij is een bekeerling van de Heer en niet van jou. Als je een offer voor de Heer gebracht hebt, laat niemand daar van af weten. Waarom moeten we adverteren met onze offers? Gaat een vrouw, die haar echtgenoot innig lief heeft, de hele wereld vertellen wat ze allemaal voor hem doet en welke offers ze daarvoor brengt? Er zijn zoveel liefdevolle geheimen tussen een vrouw en haar echtgenoot. Er zouden ook liefdevolle geheimen tussen jou en de Heer moeten zijn. Misschien besteed je tijd alleen met de Heer – Goed. Maar waarom zou iemand anders daar weet van hebben? Een vrouw, die verliefd is op haar echtgenoot wil niet dat iemand weet van hun tijd samen. Daarom zegt Jezus ons de deur te sluiten als we bidden. Niemand zou moeten weten van de tijd die we doorbrengen met onze Geliefde.

Maar het is echt zeldzaam om dergelijke Christenen tegen te komen. De meeste van hen vertellen erg graag aan iedereen over hun offers en diensten voor de Heer – om daar zelf eer voor te ontvangen! Dat is het duidelijkste bewijs dat zij geen liefdesrelatie met de Heer hebben. Hooglied is een belangrijk boek voor al deze Christenen. Ik ben de Heer innig dankbaar dat Hij me eerst dit boek heeft laten bestuderen, toen ik aan mijn leven als Christen begon. Deze liefdesrelatie met de Heer zou de basis moeten vormen voor álles wat we voor Hem doen.

(Zac Poonen heeft zich 40 jaar ingezet voor het stichten van nieuwe gemeentes. Hij is de schrijver van 25 boeken over verdieping in het geloof)
Bron: http://www.cfcindia.com


Hoor! Mijn lief! Kijk! Hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk! Hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, tuurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, vriendin! Mooi meisje, kom! Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, Mooi meisje, kom!

Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand, laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’ Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Mijn lief is van mij, en ik ben van hem. Hij weidt tussen de lelies. Nu de dag weer ademt en het duister vlucht - ga nu weg, mijn lief. Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de geurige bergen  -  
Hooglied 2:8-17

(Manna-vandaag.nl)
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Maar Liefde van God is goed
Het geeft je goeie moed
Het geeft je sterkte en geluk
Dan kan je leven niet meer stuk!

God heeft zijn eigen Zoon gegeven.
Hij heeft onze zonden vergeven
Daardoor kunnen wij verder leven
En kunnen wij ook zelf Liefde geven !

Lees de bijbel en bid tot hem
Luister naar zijn stem
Laat hij je vriend zijn
Geloof me dat voelt fijn


Gods werk is onvoorstelbaar
Hij staat altijd voor je klaar
Hij heeft je familie gemaakt
Ben je nu niet geraakt?

Ben je niet blij voor wat je hebt gekregen
Is je liefde voor god niet omhoog gestegen
Kijk om je heen zie wat hij voor je doet
God is toch geweldig goed

God maakt je leven
Hij heeft je alles gegeven
Maar wij pakken het niet aan
Maar wat we ook doen God laat ons niet gaan

God is liefde god is trouw
God is goed hij houd van jou
Hij is er altijd
Zonder spijt
 
 

Lees meer...
 
 
 
Maar lees hier eens wat de Bijbel daarover zegt:
De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk;
de liefde is niet jaloers.
Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet,
is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd;
zij neemt niemand iets kwalijk; z
ij is niet blij met onrecht,
maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God en houdt stand.
Aan de liefde komt nooit een einde.
Er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde.
Maar de liefde is het voornaamste.
(1 Corinthiërs 13:4-7,13)
Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u.
Blijf u bewust van mijn liefde.
Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden,
door te doen wat Ik zeg.
Want de Vader is van Mij blijven houden,
doordat Ik heb gedaan wat Hij zei.
Leef vanuit Zijn liefde.
Ik heb dit gezegd met de bedoeling
dat mijn blijdschap in u zal zijn.
U zult grote blijdschap ervaren!
Ik zeg dat u net zoveel van elkaar moet houden
als Ik van u gehouden heb.
Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft,
heeft de grootste liefde.
U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg.
Ik noem u niet langer slaven, want een heer
neemt zijn slaven niet in vertrouwen.
Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld
wat Ik van mijn Vader gehoord heb.
U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen.
Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan
en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader
u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam.
(Johannes 15:9-16)
 
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven;
zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
God heeft ons laten zien hoe groot
Zijn liefde voor ons is,
door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen.
Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
De liefde waarover het hier gaat,
is niet onze liefde voor God,
maar Zijn liefde voor ons.
Daarom stuurde Hij Zijn Zoon,
Die de straf voor onze zonden
op Zich heeft genomen om de verhouding
tussen God en ons
weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad,
moeten wij elkaar ook liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien,
maar als wij elkaar liefhebben,
leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig
in ons aanwezig.
En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven;
daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en
Hij één met ons is.
Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien,
getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd
heeft als redder van de wereld.
Als je dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is,
blijf je één met God.
Wij hebben de liefde van God leren kennen;
daarom vertrouwen wij op die liefde,
die God voor ons heeft.
God is liefde. Wie blijft liefhebben,
blijft één met God.
Als de liefde in ons haar doel bereikt,
kunnen wij vol vertrouwen de dag van
het grote oordeel tegemoet zien,
omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde.
In de liefde is geen plaats voor angst.
Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst.
Angst houdt altijd verband met straf.
Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.
Dat wij Hem liefhebben, komt doordat
Hij ons het eerst heeft liefgehad.
Als iemand zegt dat hij van God houdt,
maar een hekel aan zijn broeder heeft,
is hij een leugenaar.
Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien,
hoe kan hij dan van God houden
Die hij nooit heeft gezien?
God heeft duidelijk gezegd dat wij niet
alleen van Hem moeten houden,
maar ook van onze broeder. (1 Johannes 4:9-21)
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Aan Uw voeten Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
(Opw. 462)
 
 


Lees meer...
 
 
 
 

Hoe gaat het met je ?
Ik wilde je toch even schrijven om je te laten weten hoeveel Ik van je houd. Ik zal je gisteren nog toen je met je vriend praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want Ik hoopte maar dat je ook met Mij wilde praten. Toen het avond werd, gaf Ik je een koele wind, zodat je kon rusten en Ik wachtte, maar je kwam niet. Ik zag je inslapen en verlangde ernaar om je werkbrauwen aan te raken; dus liet Ik het maanlicht op je kussen en je gezicht vallen. Opnieuw wachtte Ik af, verlangend om voor je te komen; zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die Ik je wil geven. Toen werd je weer wakker en haastte je naar je werk. Mijn tranen waren in de regen.

Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Het doet M'n hart pijn, want Ik weet hoet je je voelt. Mijn vrienden lieten Mij in de steek en deden Me vaak pijn. Maar ik houd van jou ! Och, als je alleen naar Me wilde luisteren. IK HOUD VAN JE.

Dat probeer ik je te vertellen in de blauwe lucht en het groene gras. Ik fluister het door de bladeren van de bomen en adem het door de kleur van de bloemen. Ik schreeuw het naar je door de bergrivieren en geef aan de vogels een liefdeslied om voor jou te zingen. Ik omhulde je met warme zonneschijn en Ik parfumeerde de wind met de geur van de natuur. Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de hoogste nood van je hart. Och als je alleen maar wist, hoe ik ernaar verlang om met je te wandelen en met je te praten.

Ik weet hoe moeilijk het is hier op aarde. Ja, ik weet het echt en Ik wil je zo graag helpen. Ik zou het fijn vinden als je Mijn vader zou ontmoeten. Hij wil jou ook helpen, net als Ik, Zo is Mijn Vader nu helemaal.

Roep Me, vraag Me, praat met Me. Ik heb zo ontzettend veel met je te delen. Ik zal je niet langer lastig vallen. Je bent vrij om te kiezen. Ik heb al voor jou gekozen. Daarom blijf Ik wachten ... Omdat ik van je houd.

Je vriend
JezusLees meer...
 
 
 
Mijn liefste,

Mijn liefde gaat naar je uit. Ik hou van je met heel mijn wezen. Ik verlang niks anders dan dat jij gelukkig zult zijn. Dat je zult stralen en dat je zult zijn als de opgaande zon in haar kracht. Ik vind er vreugde in jou daarbij te helpen. Mag ik de blokkades die jij tegenkomt in je leven voor je wegruimen? Mag ik de schuld die jij hebt opgebouwd in je leven door je tekortkomingen op me nemen zodat jij vrij zult zijn?
Ik ken je worsteling om vooruit te komen. Ik ken je pijn en verdriet. Ik ken je vragen en je twijfel. Ik ken je verborgen tekortkomingen en zonden. Ik weet dat jij je anders voordoet bij mensen om goed over te komen. Ik ken je door en door. Ik weet wie je echt bent diep van binnen, nog beter dan dat jij jezelf kent want ik ben je schepper. Daarom houd ik van je met mijn goddelijke onvoorwaardelijk liefde. Je mag bij mij komen zoals je bent. Met al je pijn, verdriet, teleurstelling, twijfel, wanhoop, verborgen zonden, gebroken dromen, schuld. Ik kijk daar niet naar. Ik zie jou zoals je werkelijk bent. Mijn geliefd kind. En ik wil jou helpen te worden zoals ik je heb bedoeld: stralend als de opgaande zon in haar kracht. Dus open je hart voor mij mijn liefste en laat mijn liefde jou van binnen genezen. Laten we van nu af samen optrekken en ik zal je leiden op je levenspad en je vreugde geven in het leven. Ik zal je brengen naar plaatsen die nu nog te wonderlijk voor je zijn. Maar ik heb een plan met je leven die jou bevattingsvermogen te boven gaat. In mijn liefde heb ik iets voor je voorbereid wat te wonderlijk is voor woorden. Dus grijp mijn hand mijn liefste en laten we samen optrekken, dan zal ik al je problemen voor je oplossen en de weg banen naar mijn heerlijkheid. We zullen voor eeuwig samen zijn en genieten van elkaars aanwezigheid.

Je minnaar,
 
 
Jezus

 


Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
 "De liefde"
Al sprak ik alle talen, van Chinees tot aan Sanskriet
Ik kon iedereen verstaan, maar de liefde had ik niet
Wat zou ik dan nog meer zijn
Dan wat woorden in de wind
Een dromer die verdwaald is en
Zijn dromen niet meer vindt

Al wist ik alle regels naar de letter van de wet
En had ik een geloof waar ik bergen mee verzet
Maar ik leefde niet uit liefde
Waarom zou ik dan bestaan
Als de mooiste theorieen op den duur gewoon vergaan

refr.:
  De liefde, de liefde
  Het woord is veel te groot
  Maar liefde, dat is leven, zelfs leven in de dood
  De liefde, de liefde, vertel me het geheim
  Van een God die altijd liefde zal zijn

Ik zou wel willen dwingen, maar de liefde heeft geduld
En als ik zwaar wil straffen, vergeeft zij juist de schuld
Al ben ik egoistisch, dan deelt zij van alles rond
Ik loop soms flink te trappen
Maar zij knielt op de grond

refr.

En als er straks een tijd komt dat alles is volbracht
Zal blijken dat iedereen te weinig heeft verwacht
God zelf zal ons leren van de glans en van het licht
In de liefde herken ik Zijn Gezicht

De liefde, de liefde
Het woord is veel te groot
Maar liefde, dat is leven, zelfs leven in de dood
De liefde, de liefde, dan zie ik dat geheim
Dat God altijd liefde zal zijn
Dat God altijd liefde zal zijn...
Tekst en muziek: Rob Favier
 
Lees meer...
 
 
Hooglied 4: Dronken van liefde?

Word dronken van liefde. Daartoe roept het Woord van God ons vanmorgen op. Tja is dat niet een beetje veel van goede. En is dat nou wel zo’n gezonde toestand? Dronken mensen zijn nou niet bepaald de meest plezierige mensen om mee om te gaan. Nee dominee, hoor ik u zeggen, u neemt het veel te letterlijk. Dronken is hier veel meer geestelijk bedoeld. Oh? Ik dacht dat het in Hooglied toch echt ging om de lichamelijke liefde – en alles wat daar bij hoort – tussen man en vrouw. Daar kunnen we na al die weken waarin we ons in de kerkdiensten met het Hooglied hebben bezig gehouden toch echt niet meer omheen. Het is echt niet alleen maar geestelijk bedoeld. Dronken zijn van liefde raakt je hele wezen. Lichaam en ziel. Maar wat wordt er dan toch mee bedoeld, als het niet alleen maar geestelijk opgevat moet worden?
Alcohol benevelt beide, zowel lichaam en geest. Je raakt je eigen wil een beetje kwijt, als je goed beschonken bent. De dingen gebeuren buiten je wil om en je kunt niet anders dan je er aan over te geven. Dat wordt een verslaving op het moment, dat je de dingen niet meer naar je eigen hand kunt zetten. Als alles wat je probeert gewoon niet lukt, is de verleiding groot om naar de drank te grijpen. Een vlucht, waarin je jezelf voor de gek houdt omdat al je dromen daar de vrije loop hebben, maar juist daardoor de werkelijkheid tarten. En je raakt steeds verder van jezelf, je dierbaren en God vervreemd en komt steeds dieper in een bodemloze put, waaruit geen redding meer mogelijk is. Dat lijkt me toch ook niet de toestand waartoe het Woord van God ons vanmorgen oproept. Is er een positievere betekenis denkbaar die kan worden verbonden met de oproep om dronken te worden van liefde? Ik denk het wel, maar ook die betekenis is niet alleen maar positief. Ze is positief omdat het negatieve dat er in mee klinkt met liefde wordt overwonnen.

Onbevredigd verlangen
Mijn bruid ga met me mee, kom mee, weg van de Libanon, weg van de bergen waar leeuwen huizen, weg van de holen waar panters schuilen. De leeuw is het symbool van de macht en machtsvertoon, de panter het symbool van de trots en de eigenwaan. Samen staan beide symbolen voor het hof van koning Salomo, beroemd door zijn harem met duizend vrouwen. Koningsmacht werd vroeger uitgedrukt in aantallen haremvrouwen. Het meisje in Hooglied zit er gevangen, omdat ze aan de koning is uitgehuwelijkt, haar geliefde roept haar om uit die verstevigde vesting op de bergen te ontsnappen. Hoewel … hij weet dat het onmogelijk is. Hij mag in de buurt komen van die vesting, af en toe een glimp van haar opvangen, haar schoonheid in alle toonaarden bezingen. Maar op afstand. Zijn hof vol balsemkruiden is beneden, haar tuin met een overvloed aan vruchten bloemen en kruiden boven op de berg. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, zegt ze, waai door mijn hof. Mijn lief moet in zijn hof komen laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. En dan antwoordt hij: hier ben ik in mijn hof, zusje bruid van mij en ik pluk haar vruchten. Hoe groot is bij beiden het verlangen om hun beide tuinen één te laten worden. Dat zijn tuin mijn tuin is en mijn tuin zijn tuin. En ze worden er toe aangespoord door de omstanders: eet vriend en vriendin, drink en word dronken van liefde. Maar een dikke haremmuur houdt beide tuinen gescheiden. Het verlangen naar elkaar blijft bestaan en voedt beider liefde, ook al wordt ze niet bevredigd.

De dubbelheid van de liefde
Dronken van liefde, is dus op z’n minst een nogal dubbel begrip. Wat er uit Hooglied in doorklinkt is dat je je overgeeft aan de toestand die geen werkelijkheid is. Je wordt uitgetild boven je eigen situatie van je onvervulde verlangens naar het onmogelijke en ervaart zelfs werkelijk iets van dat waar je hart zo vol van is. Ook al is die werkelijkheid een droomwerkelijkheid en verder weg dan ooit … In dat opzicht lijkt het dus wel een beetje op de toestand als je dronken bent van de alcohol of high van de drugs. Maar er is één cruciaal verschil. De dronkenschap, waarvan sprake is in Hooglied, brengt je niet in een sociaal en geestelijk isolement en laat je niet in een diepe put van zinloosheid vallen, waarin je aan jezelf en alles gaat twijfelen en waaruit God verdwenen is. De liefde, ook de liefde tussen man en man vrouw, zelfs als de vervulling ervan een verlangen moet blijven, blijft recht over eind. Ze wordt niet als zinloos afgedaan, niet als een onwerkelijk verworpen, niet als een wrede droom in stukken gescheurd, omdat die droom te mooi is om in de actualiteit van oorlog, geweld en machtswellust te verdragen. Ze brengt de geliefden er ook niet toe – zoals bij Romeo en Julia – om elkaar aan te sporen samen zelfmoord te plegen, omdat hun liefde geen bestaansrecht blijkt te hebben. Niks van dat alles.
God heeft de wereld en de mens goed gemaakt met een liefde die Hij zo graag met al z’n schepselen wil delen. Dat wij die liefde met voeten treden en onmogelijk maken wil nog niet zeggen, dat die liefde niet bestaat of heeft opgehouden om mensen te inspireren en gelukkig te maken. Ook al mag ik het niet beleven mijn lief, zegt het meisje aan het eind van Hooglied, jij bent het aan onze liefde verplicht om dat wel te doen. Laat mijn liefde je als balsem voor je ziel in je hele leven begeleiden. Ga nu van mij weg mijn lief! Spring als een gazelle, als het jong van een hert over de bergen vol balsemkruid. Dat zijn de woorden waarmee het Hooglied eindigt. Ofwel, breng de liefde waarmee God ons gelukkig heeft gemaakt de wereld in, want zij blijft ondanks alles bestaan. Breng haar onder de mensen, zodat de wereld er een beetje beter uit gaat zien.

De Pinkstergeest: meer dan het gewone
Ze zullen wel dronken zijn, zeiden omstanders spottend, toen ze de discipelen hoorden spreken van de grote daden Gods op de Pinkstermorgen in allerlei verschillende talen. Dronken waren ze wel, maar niet van alcohol of drugs, maar dronken van liefde, dronken van Gods liefde die ondanks een wrede ruwe werkelijkheid recht overeind is gebleven. Die liefde is sterker dan de dood, sterker dan in stukken gescheurde idealen, sterker dan de ergste angst die mensen achter dikke muren doet wegkruipen. Die liefde gaat door alle muren heen die mensen tussen elkaar optrekken, doorbreekt alle taalbarrières die er zijn, geeft nieuwe hoop op een mooie toekomst. Dat wil niet zeggen dat alle problemen in één klap de wereld uit zijn, dat oorlogen, terrorisme en aanslagen tot het verleden behoren en dat de graaicultuur ineens een geefcultuur is geworden. Nee, de werkelijkheid ziet er nog net zo uit, maar er is één verschil.
We komen tot de ontdekking dat God het zo anders, zo mooi had bedoeld en dat het met behulp van Zijn liefde ook echt anders kan worden. Als we met de kracht van Zijn Geest ons boven ons eigen alledaagse patroontje willen laten uittillen, dan zien we de ander weer staan in zijn of haar eigenste eigenheid en gunnen we die ander dezelfde liefde waarmee de Heer ons hart heeft gevuld en doet overstromen. Als we met de liefde van God ons dagelijks leven gaan vullen, dan gaat dat dagelijkse leven er op den duur toch wat anders uitzien. Dat perspectief, die hoop op een beter leven, was de boodschap die de discipelen – vol van de Geest – op de Pinkstermorgen aan de mensen in Jeruzalem voorhielden. En het werkte, want velen gaven gehoor aan die boodschap en gingen geloven in de goede God die het beste met al zijn schepselen voorheeft. En weet je vanaf het moment dat die mensen ook anderen met dezelfde beste bedoelingen gingen behandelen werd hun leven gewoon beter. De liefde van God werkt aanstekelijk en dat is prachtig om te ervaren.

Gewoon water wordt flonkerende wijn
In feite roept het Pinksterfeest ons op tot het maken van een keus: leven vanuit de trieste werkelijkheid en daarin dan maar te berusten, of leven vanuit de Geest van God met wiens liefde wij de werkelijkheid mooier en beter gaan maken. Dan verandert gewoon water in diep rode, flonkerende wijn. De gewone, geijkte en vaak gesloten patronen van het dagelijkse leven worden gevuld met liefde. Daardoor worden ze al wat minder star, minder hard, beweeglijker, menselijker. Ze kunnen zelfs gaan veranderen en een schittering krijgen die ze voorheen niet hadden. Ik zou zeggen stap in dat avontuur en laat je uittillen boven je eigen ingesleten geijkte patronen. Laat niets je verontrusten, maar heb lief en leef het leven zoals de Heer dat voor jou heeft bedoeld.

Voorbeden
Lieve God,
Dank U wel dat U trouw blijft aan Uw goede bedoelingen en dat U mensen blijft roepen met woorden van liefde, hoop en geloof. Help ons Heer om te gaan staan in Uw beloften, zodat niets ons meer kan verontrusten en we alle ruimte krijgen om te gaan bouwen aan een betere wereld. In ons persoonlijke leven, in ons gezin, in onze familie, maar ook buiten ons eigen kleine kringetje. Heer, laat Uw Geest van liefde stromen in de wereld, die U zo lief hebt. Geef ons die krachtige energie die mensen in alle talen, religies en culturen weer nieuwe moed aanreikt en met elkaar verbindt. Vervul ons met hoop op een betere toekomst, waarin mensen elkaar daadwerkelijk gaan verrijken in plaats van bezitten en bedreigen.
Wees met een ieder van ons voor wie de Pinkstergeest meer zou kunnen betekenen dan dat nu het geval is. We leggen in stilte voor U neer wat ons bezighoudt en we vragen U wees met ons in de stilte. Kom in ons hart, bid voor ons. Geef vrede en warmte zoals alleen u die kunt geven.
Jan Chr. Vaessen
 
 
Lees meer...
Beloved Garden!
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
 
 

Beloved Garden

is een prachtige tuin

waar het heerlijk vertoeven is,

met kleurrijke

en welriekende bloemen

en het betoverende gezang

van vrolijke vogels.

 

 

 

  
 
  
Beloved Garden:
 
Een plaats om tot rust te komen.
Een plaats om tot jezelf te komen.
Een plaats om je eens even lekker terug te trekken
en bij te tanken.
En dat doe ik in mijn Beloved Garden
in mijn geliefde tuin.
Heerlijk genieten.
En dat doe je het beste met het Woord van God.
Het boek Hooglied leek mij het beste passend
in mijn Beloved Garden.
 
@Beloved Daughter
 
 
  
 
  
 
  
  
  
    
 
 
 
Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Rose of Sharon

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Vreugdebron

    Vredevorst

  

 

 

Laatste reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl